Terms and Conditions B2B

These terms shall apply to all orders and delivery agreements from Brût Homeware and another company unless otherwise expressly agreed.

Identity:

Name: Brût Homeware

Business address: Witte de Withstraat 126, 1057 ZH, Amsterdam

Telephone number: +3120-7746305

E-mail address: hello@brut.nl

KvK-number: 56984464

VAT-identification number: NL002138623B79

Offer and order confirmation

Unless otherwise specified in the quotation, quotations and orderconfirmations made by Brût Homeware shall lapse if not accepted as made no later than fourteen (14) days after the date of the quotation. The customer shall check the order confirmation, and any objections to it shall be made by the date stipulated in the order confirmation or, if no date is stipulated, no later than the day following the date on which the order confirmation was received. If the customer makes no objections within the above deadline, the order confirmation shall be binding.

Prices and terms of payment

All prices shall be in EUR without VAT, carriage, duties, taxes and other charges.

Full payment is in advance at first order or subject to a prior written agreement on for the payment between customer and Brût Homeware.

On all orders below € 100 a € 10 handling fee will be applied.

Late payments are subject to a 10% late fee for every 30 days past due.

Terms and time of delivery

Delivery: Ex works.

Parcel costs will be added according to prices from forwarders.

Delivery will be at the customer’s risk irrespective of its being arranged by Brût Homeware

Delivery in lots may occur and will be invoiced on the basis of the lot concerned. Back orders shall be delivered as agreed with the customer.

If the customer refuses delivery or is unable to accept delivery on the agreed date, the customer shall cover any associated costs or loss incurred by Brût Homeware, including the costs of storage until the customer has accepted delivery on the agreed terms.

Retention of title

The delivered products shall remain the property of Brût Homeware until payment, including any interest and costs, has been made in full. The customer shall take all necessary precautions to protect Brût Homeware’s property until the title has passed to the customer.

Liability for defects

Immediately upon delivery and in any event no later than fourty-eight (48) hours after receipt of the delivery, the customer shall perform an examination of the products as required by proper business practice.

Complaints regarding defects shall be made in writing upon the customer’s receipt of the goods, but no later than fourty-eight (48) hours after delivery.

All products are handmade. Due to the nature of our production method, each product may vary slightly and this must be respected in such way.

Return of goods shall be subject to previous written agreement with Brût Homeware. Products that are returned to Brût Homeware without prior agreement will not be credited.

In the event of timely and justified complaint, Brût Homewares liability shall be limited to free delivery of an equivalent new product within a reasonable deadline. Brût Homeware shall, however, at its own option, be entitled to pay compensation to the customer not exceeding the invoice value of the defective product. Brût Homeware shall pay no other damages or compensation.

In the event that the customer forwards complaints regarding defects which are found not to be Brût Homeware fault, the customer shall reimburse any costs, e.g. lawyers’ fees, incurred by Brût Homeware in this respect.

General limitations of liability (including force majeure)

In no event shall Brût Homeware be liable for operating loss, loss of profit or any other indirect loss.

Any advice provided by Brût Homeware in connection with the customer’s purchase shall be deemed to be for guidance only, and Brût Homeware shall assume no liability in this respect, and shall thus not be liable for the suitability of the product for specific purposes.

Brût Homeware shall not be liable for defects, delay or any other damage caused by circumstances which Brût Homeware ought not to have expected, including acts of war, terrorism, malicious damage, fire, blockades, mobilisation, import and export restrictions, political unrest, strike, lockout, labour shortage or shortage of goods, unusual natural events etc.

Product liability

Brût Homeware shall assume product liability in accordance with current applicable legislation, but shall not assume any liability in excess of what is provided by law. Any product liability developed in European case law but not stipulated by law may thus expressly not be relied upon.

In no event shall Brût Homeware be liable for operating loss, loss of profit or any other indirect loss.

The customer is aware that all intellectual property rights in respect of Brût Homeware trade mark and design belong to Brût Homeware. Brût Homeware shall assume no liability for errors in catalogues, brochures or other printed material or for any misinterpretation of the information provided therein.

E-commerce

Products from Brût Homeware may not be sold on websites such as eBay, Marktplaats, or other similar websites, and the customer is aware that sales via any such websites would have a negative impact on Brût Homeware goodwill and intellectual property rights.

Governing law and venue

This agreement shall be governed by Dutch law with the exception of and any disputes shall be settled by the court stipulated in Brût Homeware articles of association as the court of first instance.

Privacy Statement (Dutch only)

Brût Homeware, gevestigd aan Witte de Withstraat 126, 1057 ZH Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.brut.nl

Witte de Withstraat 126

1057 ZH Amsterdam

020-7746305

Rick Ruijter is de Functionaris Gegevensbescherming van Brût Homeware Hij/zij is te bereiken via rick@brut.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Brût Homeware verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hello@brut.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Brût Homeware verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Brût Homeware neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Brût Homeware) tussen zit. Brût Homeware gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Brût Homeware bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Persoonsgegevens, één jaar, het afhandelen van uw betaling

– E-mailadres: twee jaar, verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– E-mailadres: twee jaar, u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Contactgegevens, één jaar, om goederen en diensten bij u af te leveren

Delen van persoonsgegevens met derden

Brût Homeware verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Brût Homeware gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Brût Homeware gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Facebook Pixl, koppeling met Facebook, bewaartermijn één jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Brût Homeware en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hello@brut.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Brût Homeware wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Brût Homeware neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hello@brut.nl